امروزه در صنعت موضوع اتوماسیون "Automation " از توجه و اهمیت خاصی برخوردار است، بالا رفتن هزینه های تولید که بخش زیادی از آن مربوط به هزینه نیروی انسانی است دست اندرکاران صنعت اتوماسیون را به رشد و توسعه این تکنولوژی مصمم تر کرد. 

از نمونه های متداول مورد استفاده در این صنعت می توان به تسمه های نوار نقاله و روبات مکانیکی و یا هوشمند اشاره کرد. 

استفاده از تسمه های نوار نقاله برای جابجایی قطعات و یا محصولات تولید شده "material handling"  که به منظور کاهش هزینه و بالا بردن راندمان در اکثر واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد، امروزه به صورت امری عادی و تقریبا ضروری درآمده است. 

واحد تولیدی ایران کانویور مفتخر است که در این بخش پیشگام و بخدمتگزاری به صنایع کشور مشغول می باشد.

Today the subject of "Automations receives special attention in the industry. The increase of production expenses which a major part of it relates to heuman resources has encouraged the companies involved in automation industry to develop this technology more. Among the common equipment used in this field we refer to conveyors and mechanical or intelligent robots.

The use of conveyors for replacing parts (material handling) which takes place in most of production units in order to reduce the expenses and increase the efficiency, today is a common and necessary issue.