نوار نقاله با ارتفاع ثابت

در این نوع نوار نقاله ارتفاع دستگاه در طول آن ثابت بوده و معمولا برای مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که محصولات تولید شده یا قطعات مورد جانبی توسط اپراتور و یا دستگاه روبات بر روی نوار نقاله قرار داده می شود تا به محل مشخص با حفظ ارتفاع اولیه حمل شود.

Fixed- Height Conveyor

The height of device is a fixed amount in this type of conveyor and usually is used in cases where the products or replacing parts are loaded on the conveyor by the operator or robot, in order to be carried to a specific place with maintaining the primary height.